D en W Elektrotechniek Bel direct
0598-666 777

NEN 3140 en NEN 1010 keuringen door D&W Elektrotechniek, Groningen

Alle elektrische installaties en apparatuur moeten voldoen aan de NEN 3140 en NEN 1010 norm. Van computers en printers tot boormachines, lampen en koffiezetapparaten. U bent verplicht uw apparaten jaarlijks te laten keuren door een erkende, gecertificeerde installateur. D&W Elektrotechniek uit Groningen beschikt over de expertise en ervaring, en neemt u deze zorg graag uit handen. Wij zorgen voor een snelle en grondige NEN 3140 en NEN 1010 keuring. Zo weet u zeker dat uw apparatuur voldoet aan alle gestelde eisen.

Wat is NEN 3140?

De NEN 3140, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”, is de NEderlandse Norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied (bron http://nl.wikipedia.org/wiki/NEN_3140). De NEN 3140 is van belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Het doel is om aanrakingsgevaar en brand te voorkomen.

Wat is NEN 1010

De NEN 1010 is in de wet opgenomen en is dé norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Alle deelinstallaties die door de laagspanningsinstallatie worden gevoed, kennen specifieke eigen normen. Denk hierbij aan de verlichting, de verschillende beveiligingsfuncties, de ICT en de meet- en regeltechniek. De (deel)installaties moeten periodiek worden gekeurd.

Waarom is de NEN 3140 en NEN 1010 keuring zo belangrijk?

De NEN 3140 keuring wordt door de verzekeringsmaatschappijen en arbeidsinspectie als verplicht beschouwd. De NEN 1010 is wettelijk verplicht. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet kan de arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Wanneer er een situatie is waarbij direct gevaar dreigt, kan er besloten worden om de werkzaamheden in uw bedrijf stil te leggen. Zorg er daarom voor dat u uw apparatuur periodiek laat keuren.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid na keuring?

Na de keuring kunt u aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de veiligheidseisen. De keuring moet natuurlijk wel regelmatig, op basis van het risicoprofiel gebeuren.

Welke apparaten vallen onder NEN 3140?

Hierbij moet gedacht worden aan alle apparaten waar een stekker aan zit! Van koffiezet apparaat tot boormachine, van decoupeerzaag tot magnetron, van verlengsnoer tot zaagmachine en van stofzuiger tot een haakse slijper. Het geldt voor zowel 230 volt als 400 volt.

Welke installaties vallen onder NEN 3140?

Onder NEN 3140 vallen grote machines en ook volledige bedrijfsinstallaties.

Aan welke eisen moeten een NEN 3140 en NEN 1010 keurmeester voldoen?

Een NEN 3140 en NEN 1010 keurmeester moet hiervoor een erkende opleiding gevolgd hebben.

Hoe vaak moet een NEN 3140-keuring plaatsvinden?

Elektrische arbeidsmiddelen moeten ieder jaar een NEN 3140 keuring ondergaan. Kantoormaterieel moet elke 3 jaar een keuring ondergaan. Bedrijfsinstallaties moeten tussen de 2 en 5 jaar gekeurd worden volgens de NEN 3140-norm. Dit is daarnaast afhankelijk van het risicoprofiel van de installatie.

Waar zijn de kosten van een NEN 3140 en NEN 1010 keuring van afhankelijk?

Dat hangt van verschillende factoren af:
– De tijd die er besteedt moet worden aan het opnemen op locatie.
– De tijd die besteedt moet worden aan het maken van een keuringsrapport.
– De gebruikte apparatuur voor het doen van een NEN 3140keuring NEN 1010.

Wilt u meer informatie over NEN 3140 en NEN 1010 keuringen of wilt uw een keuring laten uitvoeren? Neem dan contact op met de specialisten van D&W Elektrotechniek.