D en W Elektrotechniek Bel direct
0598-666 777

Disclaimer voor installateur-in-groningen.nl

 

D en W Elektrotechniek, hierna te noemen D&W, verleent u hierbij toegang tot installateur-in-groningen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

D&W behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op installateur-in-groningen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van D en W Elektrotechniek.

Beperkte aansprakelijkheid

D&W spant zich in om de inhoud van installateur-in-groningen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op installateur-in-groningen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van D&W.

In het bijzonder zijn alle prijzen op installateur-in-groningen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van installateur-in-groningen.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. D&W doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Voor op installateur-in-groningen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan D&W nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij D&W.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van D&W, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.