D en W Elektrotechniek Bel direct
0598-666 777

Nieuwbouw De Wingerd te Hoogkerk 3.700 m².

Opdrachtgever:           SO/VSO de Wingerd

Architect:                       Klein Architecten 

Adviseur:                       Nijeboer Hage

Opdrachtdatum:         Juni 2012

Opleverdatum:           December 2013

Functie gebouw:        Schoolgebouw voor speciaal onderwijs

De Wingerd is een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Dit betekent dat binnen de school onderwijs wordt gegeven aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking , vaak in combinatie met bijkomende problematiek (gedrag, lichamelijke beperkingen) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar..
De nieuwbouw biedt de kans om alle leerlingen in één gezamenlijk gebouw te huisvesten. In het gebouw zijn ruimtes gerealiseerd voor een school, waaronder een kleuterafdeling, een keuken, diverse praktijklokalen en een gymzaal. De school heeft een GPR score gehaald boven de 8 en voldoet aan de eisen voor een Frisse school.

 

De nieuwbouwlocatie van de Wingerd ligt aan het eind van de Verbetering, een doodlopende straat, die aan het eind over gaat in een fietspad dat langs de recreatieplas leidt.
De omringende bebouwing varieert in functie van brede school, gemeentelijke werkplaats , kantoor en werkplaats voor een woningstichting tot praktijkruimte voor een tandarts.
De bestaande bebouwing varieert in hoogte van 1 tot 2 lagen en is voorzien van platte daken.
Aan de zuidzijde van de locatie bevindt zich een grote gemeentelijke parkeerplaats.

De leerlingen van de Wingerd hebben moeite zich te concentreren en grote behoefte aan een beschermde omgeving. Onderwijskundig zijn de leerlingen onderverdeeld in 3 verschillende leeftijdsgroepen, een kleuterafdeling , een afdeling met middengroepen en een afdeling Voortgezet Onderwijs. Dit komt zowel binnen de school als ook in de buitenruimten tot uiting.
De verschillende leeftijdscategorieën hebben een eigen plein met een bij hen passende indeling en inrichting, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de belevingswereld van de verschillende leeftijdsgroepen.
Het gebouw is zo gevormd dat de afdelingen intern hun eigen plek hebben en de buitenpleinen duidelijk van elkaar gescheiden worden. De interne organisatie en de pleinen hebben een nauwe relatie met elkaar, het plein voor de kleuters grenst direct aan de kleuterafdeling, ook het plein voor de middenbouw heeft een directe relatie met de lokalen van deze afdeling.
De leerlingen van de afdeling van het voortgezet onderwijs zijn iets zelfstandiger, voor hen is een directe relatie tussen lokalen en plein minder belangrijk. Zij verblijven meer in de praktijkruimtes en hebben een eigen pauzeruimte in de school, de andere leerlingen pauzeren in de lokalen.
Deze oudere leerlingen kunnen door hun fysieke grootte en gedrag extra bedreigend voelen voor de andere leerlingen. Daarom is het plein voor deze leerlingen zo ver mogelijk van de andere pleinen en de hoofdtoegang voor de leerlingen geplaatst, aan de noordzijde van het gebouw.

Wingerd14-960x720 SBP13-De-Wingerd7 de wingerd 6 de wingerd 5 de wingerd 4 de wingerd 3 de wingerd 2